Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
20 - 21.11. 2014    Vještine i principi poslovnog komuniciranja  Zagreb

VJEŠTINE I PRINCIPI POSLOVNOG KOMUNICIRANJA
20-21.11.2014.,9-17h
HUB - Vlaška 70E, Zagreb

Proces komuniciranja je od esencijalnog znaèenja za sve faze upravljanja, a istovremeno predstavlja i kljuè povezivanja menadžera poduzeæa sa njegovim okruženjem. Uvoðenje, održavanje i razvijanje vještine komuniciranja je jedan od najvažnijih imperativa suvremenog menadžmenta. "Veæi broj informacija i bolje informacije ne rješavaju problem komunikacije, ne premošæuju komunikacijski jaz. Štoviše, što je veæi broj informacija, veæa je potreba za djelotvornom i funkcionalnom komunikacijom." (Peter Drucker)

TEME  SEMINARA:
Model za poboljšanje komuniciranja sa osobama koje su razlièite od nas.
Tipologije individualnih stilova i njihove osnovne dimenzije.
Identificiranje dominantnog stila osobe sa kojom se prvi put susreæemo.
Kako poboljšati komuniciranje sa osobama razlièitih stilova?
Osnovni aspekti neverbalnog komuniciranja - govor tijela.
Prepoznavanje osobnih reprezentativnih komunikacijskih kanala.
Sustav vrijednosti, njegovo identificiranje i primjena u komuniciranju.
Poslovno pregovaranje – principi, strategije i taktike.  
Unaprjeðenje komuniciranja na poslovnim sastancima.
Pravila za voðenje disciplinirane rasprave
Strukturirani naèin donošenja odluka.
Planiranje i priprema prezentacije.

PREDAVAČ:
Hrvoje Bogdan, Director & partner branch office Croatia, Senior associate Adizes Institute USA, Zagreb

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

Cijena uključuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
kontak tel: +385 (0)1 48 25 152
fax: +385 (0)1 48 25 154

UPLATE:
Na broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.

DODATNE NAPOMENE:
Popust od 10% odobravamo za prijavu drugog odnosno svakog idućeg sudionika iz iste kompanije.

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na  16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: