Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
2 - 3.12. 2014    Prezentacijske vještine  Zagreb

EFEKTIVNA PREZENTACIJA
2-3.12.2014., 9-17, prostorije HUB Zagreb, Vlaška 70E, Zagreb

OSNOVNE TEME:
Generalna priprema - poznavanje teme
Stavovi i uloga trenera
Plan treninga ili prezentacije
Poznavanje auditorija
Postavljanje jasnih ciljeva
Govor tijela i prezentacija
Jačina glasa
Prvi dojam - samo je jedan
Aktivno slušanje
Različiti stilovi komuniciranja
Kako komunicirati sa ljudima različitih stilova?
Utjecaj sustava vrijednosti na komuniciranje
Disciplina i pravila
Struktura prezentacije
Model prezentacije
Ključne stvari koje se moraju prenijeti
Držite pažnju.
Držite situaciju pod kontrolom
Kreirajte pozitivnu atmosferu
Kako uključiti auditorij?
Teška pitanja
Kontakt očima
Pažnja tijekom prezentacije
Ocjena treninga

PREDAVAÈ:
Hrvoje Bogdan, Partner&Director, certificirani konzultant Adizes Institute, Santa BarbaraZagreb

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI SEMINAR
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

Cijena uključuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljne kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama
-Parking tijekom seminara

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
kontakt tel: +385 (0)1 4825 152

UPLATE
Na  broj žiro raèuna kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb,
broj raèuna: 2484008-1103217541, najkasnije jedan dan prije poèetka
seminara.

DODATNE NAPOMENE
Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na  16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: