Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
24 .5. 2017    Kreiranje sustava odgovornosti u kompaniji  Zagreb

KREIRANJE SUSTAVA ODGOVORNOSTI U KOMPANIJI
24.05.2017. od 9-17h
Strossmayerov trg 1, Zagreb


Kada je organizacija mala i mlada osnivaè ima sve informacije. Kako organizacije postaje kompleksna, generalni direktor ima sve manje i manje informacija tako da sve manje zna što se dogaða. Na kraju organizacija postaje crna kutija gdje znamo što su ulazi i koliko koštaju i kakvi su izlazi i koliko prihoda donose. Dakle sve što znamo je profitabilnost i upravljanje se podreðuje financijskim pokazateljima kao da oni govore o dugoroènom uspjehu. Ovo je put kako financijski struènjaci dominiraju kompanijama, a ne oni koji vode posao. Ono što nam treba je transparentnost koja nam daje sliku kao da vodimo malu kompaniju. Kako to napraviti- testiranje organizacijske strukture, razjašnjavanje odgovornosti u organizaciji, osiguravanje informacija da menadžer vodi svoj posao, fleksibilnost bez gubljenja budžetske kontrole, kreiranje proaktivnog sustava odgovornosti.

Osnovne teme:
• Analize postojeæe organizacijske strukture u svjetlu kriterija profitne logike, funkcija poduzeæa i komponenata misije
• Organizacijska struktura i životni ciklusi poduzeæa
• Profitni centri i njihovo mjesto, centri usluge i centri troška
• Raspodjela zajednièkih troškova
• Analiza i grupiranje izvora prihoda
• Strukturiranje organizacije na temelju profitne logike
• Kontrola pri funkcioniranju kompanije
• Razjašnjavanje nadležnosti izmeðu organizacijskih jedinica i upravljaèkih pozicija
• Definiranje hijerarhijske odgovornosti i linija upravljanja

PREDAVAÈ:
Željko Jandriæ, Senior Associate Adizes Institute USA, Novi Sad/Zagreb

KOTIZACIJA ZA JEDNODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je 1.200,00 kn + PDV.

Cijena ukljuèuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama
-Parking tijekom seminara

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
kontakt osoba: Ivana Bartoloviæ
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154
mob:+385 (0)99 31 46 843

UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb,
broj raèuna: 2484008-1103217541, najkasnije jedan dan prije poèetka
seminara.

DODATNE NAPOMENE:
Na tri prijavljena seminara iz iste kompanije, četvrti je besplatan.

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na  16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: