Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
14 - 15.2. 2017    Rukovoditeljske vještine  Zagreb

RUKOVODITELJSKE VJEŠTINE
Rad sa zaposlenima

14-15.2.2017., od 9-17h
Vlaška 70E - prostorije HUB-a, Zagreb


Da li su zaposleni kritièni faktor konkurentske prednosti naših kompanija i u ovo doba krize? Kako sa njima radimo i koliko uspješno upravljamo?

Seminar daje odgovore na pitanja kako i kakav srednji i top menadžere izgraðujemo u našim kompanijama, kao i preporuke kako oni trebaju raditi sa svojim zaposlenima.

Osnovne teme:
Osnovne karakteristike tipiènih stilova suradnika
Kako se prilagoditi ljudima razlièitih stilova.
Zabluda o idealnom menadžeru
Emocionalna inteligencija
Misija obrazovanja menadžera i lidera
Obuèavanje i usmjeravanje suradnika
Mentorstvo
Kako ljudi uèe
Izgradnja suradnika
Lojalnost
Davanje feedback-a
Otkaz i otpuštanje suradnika
Motivacija
Delegiranje
Nadležnost, ovlast, posveæenost
Podržavanje kvalitetnih suradnika
Balans privatnog i poslovnog života


PREDAVAÈ:
Hrvoje Bogdan, Director & Partner, branch office Croatia, Senior Associate Adizes Institute USA, Zagreb

KOTIZACIJA:
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

U CIJENU JE UKLJUÈENO:
   • Struèna predavanja Adizes konzultanata,
   • Pisane materijale koji pokrivaju program,
   • Popis sudionika seminara sa podacima za dalje kontakte,
   • Ruèak , kava i sokovi u pauzama  

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na ASEE d.o.o. na office@adizes.hr
Kontak osoba: Hrvoje Bogdan mob: 098 48 44 00
fax: +385 (0)1 48 25 154
tel: +385 (0)1 48 25 152

UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.
 

DODATNE NAPOMENE:
Popust od 10% odobravamo za prijavu drugog odnosno svakog iduæeg sudionika iz iste kompanije.

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje
 i aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na 16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: