Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
16 - 17.12. 2014    Upravljanje promjenama  Zagreb

UPRAVLJANJE PROMJENAMA
16-17.12.2014. od 9-17h
Vlaška 70E - prostorije HUB-a, Zagreb

Pogledajmo na svijet organizacija sa sasvim druge strane. Znate li neku kompaniju koja je neuspješna, koja je propala? Znate li razloge zašto je propala? Napustili su je kvalitetni kadrovi, pokradena je, preinvestirali su se, menadžeri su paralelo radili privatne poslove, prvi èovjek je „spržio svoje suradnike", itd. Nisu vjerovali jedni drugima, nisu poštovali jedni druge. I tu smo. Zajednièki nazivnik svih razloga propasti jedne organizacije je nepoštovanje i nepovjerenje, to jest nepostojanje poštovanja i povjerenja. A što je onda kljuè uspjeha? Poštovanje i povjerenje. Hvala!
I da budemo do kraja jasni. Poštovanje i povjerenje se ne uvode u organizaciju prièajuæi zaposlenima kako trebaju vjerovati jedni drugima, kako trebaju uživati u meðusobnim razlikama i bla-bla. Prava promjena je skupa i nikada se potpuno ne ostvari. Ali je jedina moguæa i realna. Spora. Pogotovo za one koji vjeruju u uspjeh preko noæi, koji hoæe sad i hoæe sve....

Osnovne teme koje obuhvaæa trening su:

Upravljanje promjenama
Otpori promjenama i njihovo nadilaženje
Kako predvidjeti kvalitetu odluka?
Stilovi dobrog i lošeg upravljanja
Uzajamno poštovanje
Što je dobar menadžer?
Definiranje odluka
Predviðanje efikasnosti provoðenja odluka?
Odnos nadležnosti i ovlasti
Uzajamno povjerenje
O èemu ovisi uspjeh organizacije
Životni ciklusi kompanija, izazovi u fazama rasta
Životni ciklusi kompanija, faze starenja

PREDAVAÈ
Hrvoje Bogdan, Director & Partner, branch office Croatia, Senior Associate Adizes Institute USA, Zagreb

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI SEMINAR
Cijena po polazniku je 2.500,00 kn + PDV.

Cijena obuhvaæa:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljne kontakte,
-Ruèak, kava i sokovi u pauzama

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154

UPLATE:
Na  broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.

DODATNE NAPOMENE:
Popust od 10% odobravamo za prijavu drugog odnosno svakog iduæeg sudionika iz iste kompanije.

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na 16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: