Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
4 .3. 2016    Upravljanje i naplata potraživanja  Zagreb

UPRAVLJANJE I NAPLATA POTRAŽIVANJA
4.03.2016., od 9-17h
Vlaška 70E, prostorije HUB-a, Zagreb

Stara bankarska poslovica kaže: "Svaka budala može novac posuditi, ali treba dosta vještine da se on i vrati".
 


Osnovne teme:
Potraživanja kao oblik imovine u kompaniji
Utjecaj potraživanja na likvidnost, poslovnu uspješnost i financijsko zdravlje kompanije
Veza izmeðu potraživanja i vremenske vrijednosti novca
Utjecaj naplate potraživanja na operativni ciklus gotovine i rentabilnost poslovanja
Obraèun i tumaèenje pokazatelja naplate potraživanja
Proaktivno upravljanje potraživanjima
Kako klasificiramo naše kupce, kategorizacija kupaca, kriteriji za ocjenjivanje kupaca
Definiranje politike naplate potraživanja
Upravljanje potraživanjima
Standardi naplate potraživanja
Svrha redovnog poziva zbog naplate potraživanja
Karakteristike osobe koja kvalitetno provodi naplatu potraživanja
Tipovi "neplatiša"
Prepreke pri naplati potraživanja
Koraci u naplati potraživanja i strategije razgovora
- priprema za poziv
- otvaranje
- kako izbjeæi da vas se riješe, da vas "otkaèe"
- utvrðivanje èinjenica
- pregovaranje
- zatvaranje poziva
Kako reagirati u razlièitim situacijama:
- u meðuvremenu je uplaæeno
- obeæanje da æe biti plaæeno
- "kronièni delikvent"
- prekršeno obeæanje
- neplaæanje po prvi puta
- uplaæeno djelomièno
- kompanije pred steèajem
- kompanija u steèaju


PREDAVAÈ:
 Hrvoje Bogdan, Partner&Director,Adizes Institute USA, Zagreb

KOTIZACIJA ZA JEDNODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je 1.200,00 kn + PDV.

Cijena ukljuèuje:
-Ekspertska predavanja Adizes konzultanata.
-Pisani materijali koji pokrivaju program.
-Popis sudionika seminara sa podacima za daljnje kontakte,

PRIJAVE:
do dva dana prije poèetka seminara na: ASEE d.o.o. na
office@adizes.hr
tel: +385 (0)1 4825 152
fax: +385 (0)1 4825 154

UPLATE:
Na broj žiro raèuna kod:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA: 2484008-1103217541
HYPO BANKE: 2500009-1101315943
ERSTE BANKE: 2402006-1100582892
najkasnije jedan dan prije poèetka seminara.

DODATNE NAPOMENE:
Na tri prijavljena seminara iz iste kompanije, èetvrti je besplatan.

Zbog specifiènog naèina rada koji zahtijeva visok stupanj pažnje i
aktivnosti sudionika, zbog stalne interakcije instruktora sa svim
polaznicima, broj sudionika je ogranièen na 16.SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: