Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
Upravljanje promjenama

 

 • Kako predvidjeti kvalitetu odluka?
 • Kako predvidjeti efikasnost provođenja odluka? 
 • Odnos nadležnosti i ovlasti.
 • Životni ciklusi poduzeća.  
 • O čemu ovisi vitalnost i poslovna sposobnost poduzeća?
 • Organizacijska terapija ovisno o poziciji u životnom ciklusu.
Ja sam menadžer, što sve trebam znati?

 

 • Poseban obrazovni program koji je kombinacija odabranih tema iz svih seminara.
 • Marketing i projektni menadžment.
 • Kreira se po želji i potrebi klijenta.
Motivacija i sustav nagrađivanja

 

 • Motiviranje ljudi u organizacijama.
 • Kako struktura zadataka može ojačati motivaciju.
 • Kako organizacijska struktura može ojačati motivaciju.
 • Motiviranje i navođenje na pozitivne promjene.
 • Motivirajući sustavi nagrađivanja.
 • Struktura sustava nagrađivanja.
 • Sustavi varijabilnih plaća temeljeni na rezultatima.
 • Kako sustav nagrađivanja može prerasti u sustav kažnjavanja.
 • Razlozi zbog kojih sustavi nagrađivanja ne ispunjavaju svoju svrhu.
Timski rad i donosenje odluka

 

 • Kako da timovi ne budu debatni klubovi?
 • Osam koraka timskog donošenja odluka.
 • Principi i tehnike za uspješno vodjenje timova.
 • Kako zadobiti povjerenje i podršku najvišeg rukovodstva za timske procese.
Rješavanje menadžerskih problema

 

 • Pravilno lociranje problema.
 • Strukturirani pristup rješavanju kompleksnih problema.
 • Određivanje kriterija za dobro rješenje.
 • Definiranje izvršne odluke.
 • Izvještavanje i kontrola provodjenja.
Sinergetska dijagnoza

 

 • Analiza točaka potencijalnog poboljšanja.
 • Unapredjenje komunikacije medju menadžerima.
 • Određivanje prioriteta akcija.
 • Strategije za rješavanje problema.
Upravljanje konfliktima

 

 • Razumjevanje kulture, konteksta i smisla.
 • Konflikti stilova, konflikti vrjednosti, konflikti interesa.
 • Konflikti organizacijskih funkcija i životnih ciklusa.
 • Što raditi u situacijama destruktivnog konflikta.
 • Model upravljanja konfliktima i njegova primjena.
Principi i vjestine poslovnog komuniciranja

 

 • Model za poboljšanje komuniciranja sa osobama koje su razlicite od nas.
 • Identificiranje dominantnog stila sugovornika.
 • Neverbalno komuniciranje - govor tijela.
 • Poslovno pregovaranje - principi, strategije i taktike.
 • Unapređenje komuniciranja na poslovnim sastancima.
 • Planiranje i priprema prezentacije.
Kako preživjeti rast poduzeća

 

 • Tipicne greške brzog rasta i njihovo prepoznavanje.
 • Kako decentralizirati poduzeće a da se ne izgubi kontrola nad njim?
 • Kako uvesti sustav a da se ne izgubi poduzetnički duh?
 • Od poduzetništva ka profesionalnom menadžmentu.
Organizacijska transformacija

 

 • Organizacijska terapija.
 • Organiziranje kratkoročnih i dugorocnih funkcija poduzeća.
 • Dijagnoza i misija kao temelj za strukturiranje.
 • Strukturiranje organizacije na osnovu profitne logike.
 • Kreiranje sustava nagrađivanja.
 • Kreiranje sustava odgovornosti.
Kreiranje poslovnih strategija

 

 • Osnovni pojmovi suvremenog strateškog upravljanja.
 • Analiza strategijske pozicije poduzeća.
 • Analiza izvora prihoda.
 • Odredivanje prioriteta.
 • Kreiranje poslovne strategije.
 • Modificiranje poslovne strategije.
 • Operacionalizacija poslovne strategije.
Put ka top formi - workshop

 

 • Rad na konkretnim problemima.
 • Koraci prije postavljanja organizacijske strukture.
 • Analiza točaka potencijalnog poboljšanja.
 • Osnovni elementi misije poduzeća.
 • Politike poduzeća.
 • Analiza postojeće organizacijske strukture.
Principi i tehnike rukovođenja

 

 • Principi za unapređenje rukovođenja i suradnje u kolektivu.
 • Odnos prema izuzetnim i nekompetentnim suradnicima.
 • Vođenje sastanaka i donošenje odluka.
 • Upravljanje vremenom rukovodioca i suradnika.
 • Stilovi rukovođenja u životnom ciklusu poduzeća.
 • Operativni sastanci najvišeg rukovodstva.
Financije za nefinancijaše

 

 • Bilanca tijeka gotovine. Račun dobiti i gubitka. Bilanca stanja.
 • Financijski pokazatelji.
 • Analiza rentabilnosti.
 • Obračun proizvodnje.
 • Priprema bussines plana.
 • Upravljanje obrtnim kapitalom, financiranje poslovanja.
 • Sustav odgovornosti za prihode i rashode kod profitnih, uslužnih i troškovnih centara.
Usavršavanje prodaje

 

 • Prodaja proizvoda i usluga za koje je potrebno razmatranje.
 • Faze prodajnog razgovora.
 • Kako upotrijebiti pitanja?
 • Planiranje prodajnog razgovora.
 • Zašto kupac nije u pravu kada ne želi kupiti vaš proizvod?
 • Koja su rizična pitanja?
Upravljanje projektima

 

 • Što je projekt i kako ga planirati?
 • Definicije i pregled faza upravljanja projektima 
 • Formiranje i izgradnja projektnog tima.
 • Postavljanje plana i osiguranje budžeta.
 • Kako upravljati projektom?
 • Kako rješavati probleme u vođenju projekta?
 • Alati za upravljanje projektima.
 • Upoznavanje sa aplikacijom MS Project.
Marketing-principi, organizacija i tehnike

 

 • Uspostavljanje funkcije marketinga.
 • Interni i eksterni aspekti funkcije marketinga.
 • Odnos između marketinga i drugih funkcija u kompaniji.
 • Principi za razvoj sektora za marketing.
 • Segmentacija ciljnog tržišta - problemi i prilike
 • Određivanje ciljnog tržišta - principi i tehnike.
 • Pozicioniranje proizvoda i usluga - kreiranje ključnih atributa za tržišni uspjeh.
 • Uloga istraživanja tržišta.
 • Kreiranje robne marke. 
 • Principi i tehnike za određivanje marketinškog budžeta.
 • Kreiranje marketinške strategije - odabir taktika.
 • Kreiranje marketinškog plana - osmišljavanje sredstava i kanala za komunikaciju.
 • Marketing mix kao instrument za analizu marketinških aktivnosti.
 • Akcije za unapređenje prodaje - mogućnosti i ograničenja.
 • Uloga i oblici PR aktivnosti.
 • Priprema za suradnju sa eksternim suradnicima - oblici i sadržaji suradnje.
 • Kreiranje reklamnih poruka - kako dobra ideja može napraviti lošu poruku?
 • Realizacija sredstava za promociju i komunikaciju sa klijentima.
 • Kupovina medijskog vremena.
 • Praćenje i analiza rezultata marketinških aktivnosti.
Upravljanje intelektualnim kapitalom

 

 • Upravljanje intelektualnim kapitalom - ključ za uspješno poslovanje u XXI stoljeću.
 • Vrijednost "nevidljive imovine".
 • Upravljate li onim čime bi trebalo da upravljate?
 • Upravljanje tokovima znanja - nova strateška koncepcija koja obuhvaća sve funkcije preduzeća.
 • "Nevidljiva imovina" kao skriveni izvor stvaranja dodane vrijednosti i povećanja konkurentske prednosti.
 • Dijagnoza procesa tokova znanja.
 • Prikaz studija slučajeva iz uspješne svjetske prakse.
SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: