Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
Iskoristite spoj najboljih svjetskih iskustava i desetogodišnje prakse implementacije u zemljama u tranziciji

Dio globalne mreže Adizes Institute je i predstavništvo za jugoistocnu Europu, Adizes Southeast Europe, osnovano 1994. godine sa sjedištem u Novom Sadu.

Tijekom više od deset godina rada dopunili smo metodologiju saznanjima o problemima nastalim kao posljedica posebnih politickih, gospodarskih i kulturnih specificnosti vezanih za poslovanje na ovim prostorima.

Suradujemo sa kompanijama u Srbiji i Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Rusiji, Ukrajini, Madarskoj, Turskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Cipru ... ).

Ogromno iskustvo i sistematizirano znanje iz uspješne prakse, nam pomažu u analizi problema i kreiranju planova za poboljšanje poslovanja. Polazeci od stava da ne postoje gotovi recepti, vec samo principi koji se u suradnji sa iskustom pretvaraju u uspješnu organizacijsku transformaciju, spremni smo pomoci u nekim od najbitnijih aspekata rasta i razvoja kompanija.

Uspjeh kompanija sa kojima dugo suradujemo, medu kojima su i poslovni giganti ali i mlade firme, dio su velikog iskustva koje svakako može biti podrška i Vašem poslovanju.

Višegodišnja internacionalna obuka po rigoroznim standardima, bogato profesionalno iskustvo konzultanata i desetogodišnja praksa na prostorima Jugoistocne Europe, osnova su programa za postizanje izuzetnih rezultata uz njegovanje konstruktivne organizacijske kulture.

Programi pokrivaju velik broj kljucnih aspekata vezanih za organizaciju, upravljanje i razvoj kompanija.

Konzalting obuhvaca programe:
Organizacijske transformacije - koju provodimo zajedno sa menadžmentom kompanija; i
Coaching - namijenjen top menadžmentu za pitanja koja su previše osjetljiva da bi bila rješavana timski ili za pripremu zadataka koje ce timovi preuzeti.

SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: